TBB, zamlı CMK ücret tarifesini yargıya taşıdı: Artışlar, görüş için iletilen taslak tarife ve enflasyon oranının altında

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2024 yılı zamlı CMK ücret tarifesini yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşıdı. TBB tarafından yapılan açıklamada, “Resmi Gazete’de yayımlanan Tarife’deki artışlar tarafımıza görüş için iletilen taslak tarifede belirtilen oranların ve hatta enflasyon oranının dahi altında kalmıştır” denildi. Tarife, 13 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti.

TIKLAYIN – Zamlı CMK ücretleri açıklandı

TBB tarafından yapılan açıklamada, CMK ücret tarifesinin yargıya taşındığı bildirildi. Önceki gün de Ankara Barosu, CMK Tarifesi’ndeki artış oranını yetersiz bularak eylem kararı almış, baro, “Özellikle soruşturma aşamasında işkence ve kötü muamelenin önlenmesi amacı ile getirilen zorunlu müdafilik müessesesi, ceza yargılamasında hak arama özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazıdır. Ancak görüyoruz ki ceza yargılamasında zorunlu müdafilik kapsamında yapılan görevlendirmelerin hukuk devleti içerisindeki rolü ve bu kapsamda avukatlarca verilen hizmet, iktidar tarafından hala tam olarak anlaşılamamakta veya bu hizmetin verilmesi bilinçli olarak tercih edilmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN – Ankara Barosu’ndan CMK eylemi: Zorunlu müdafilik hizmetinin verilmesi iktidar tarafından bilinçli olarak tercih edilmemektedir

TBB tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“2024 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN YARGIYA TAŞINMIŞTIR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 58,40 oranında artış öngören 2024 yılı CMK Ücret Tarifesi, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargıya taşınmıştır.

“Artış, enflasyon oranının altında kaldı”

Adalet Bakanlığınca, yasal düzenlemeler uyarınca Birliğimize görüş için iletilen Tarife taslağında; Soruşturma ve Sulh Ceza Hakimliği işleri için yüzde 61.99, kovuşturma işlemleri için ortalama yüzde 90 oranında artış öngörülmüştür. Bundan önceki yıllarda da mevzuat gereğince Birliğimize iletilen tüm taslak tarifelere yapıldığı gibi söz konusu taslağa da Birliğimiz tarafından düşük bulunarak itiraz edilmiştir. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan Tarife’deki artışlar tarafımıza görüş için iletilen taslak tarifede belirtilen oranların ve hatta enflasyon oranının dahi altında kalmıştır.

Bu bağlamda 2024 yılı CMK Ücret Tarifesi bakımından, Birliğimizden Kanun ve Yönetmeliğe uygun şekilde görüş alındığından ve yasa koyucunun bu husustaki iradesinin yerine getirildiğinden bahsetmek mümkün değildir.

“Yüksek oranda KDV ve stopaj kesintisi yapılması hakkaniyetsiz”

CMK Tarifesi’nin düşük olması ile birlikte bu ücretlerden yüksek oranlarda KDV ve stopaj kesintisi yapılması hakkaniyetsizliği derinleştirmektedir.

Uzun süren yargılamalar dikkate alındığında, CMK Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretlerin, avukatın sorumlulukları ile sarf ettiği emek ve çaba ile zamanın karşılığı olmadığı ve Anayasa’da düzenlenen angarya yasağına aykırılık teşkil ettiği, mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesi ihlallerine sebebiyet verdiği tartışmasızdır.

CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin çok altında ücret ödenmesi hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olup her iki tarifenin eşitlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle Birliğimiz tarafından 13.01.2024 tarih 32428 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamla iptali talep edilmektedir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir